پیاده سازی سیستم جامع فرآیندی عملیات و ایمنی قطار شهری مشهد

پیاده سازی سیستم جامع فرآیندی عملیات و ایمنی قطار شهری مبتنی بر تکنولوژی اوراکل ، از اواخر سال 1393 توسط تیم رویال ویژن در مشهد آغاز شد.

طبق قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد بعد از گذشت ده ماه از آغاز پروژه ، سامانه بصورت فاز به فاز دربخش های مختلف عملیاتی گردید و در نهایت در تاریخ 1395/11/01 سیستم بطورکامل و جامع عملیاتی گردید

دراین پروژه ، 51100 نفر ساعت توسط 5 نیروی برنامه نویس ، دوطراح ، یک مستند ساز ، مدیر پروژه و مدیرعامل ، طی این دوسال برروی این پروژه فعالیت داشتند. در این مدت تیم رویال ویژن به شناخت ، مدلسازی ، تولید و استقرار فرآیندهای عملیات سیستم جامع قطار شهری مشهدپرداخت و همچنین تا تاریخ 1396/02/01 پشتیبانی فنی خود را در اختیار سازمان مربوطه و کاربران سیستم قرارداده است

فرآیند ها و عملیاتی که شرکت در حال خدمت رسانی به آن می باشد :

فرآیند های سازمان شامل 32 فرآیند امور ایستگاه ها ، مرکزفرمان ، واحد کنترل فنی ، سیر و حرکت ، منابع انسانی و ارزیابی عملکرد

گزارشات آماری ، مدیریتی و سیستمی شامل 75 گزارش در بخش های راهبران ، مرکز فنی ، کنترل فنی ، امور ایستگاه ها و ارزیابی نیروهای پیمانکار

سامانه تنظیمات شامل تنظیمات مرکز فرمان ، کنترل فنی میدیر سیستم ، صدور مجوز ، تردد افراد ، چارت سازمانی  و تنظیمات پایه

لوحه راهبردی و جدول زمانبندی حرکت قطارها

مانیتورینگ کنترل فنی

adminقطار شهری