نمونه صفحه 5

99 1 e1562584031119 - نمونه صفحه 5

Features

  • قطار شهری
  • پروژه ها
Share

Related Work

نمونه صفحه 2

نمونه صفحه 2

• فرآیندهای سازمان شامل 32 فرآیند: امور ایستگاه‌ها- مرکز فرمان- واحد کنترل فنی- سیر و حرکت- منابع انسانی- ارزیابی عملکرد و...

نمونه صفحه 1

نمونه صفحه 1

پیاده سازی سیستم جامع فرآیندی عملیات و ایمنی قطارشهری مبتنی بر تکنولوژی اوراکل، از اواخر سال 1393 توسط تیم رویال ویژن درمشهد آغاز شد.

نمونه صفحه 3

نمونه صفحه 3

• فرآیندهای سازمان شامل 32 فرآیند: امور ایستگاه‌ها- مرکز فرمان- واحد کنترل فنی- سیر و حرکت- منابع انسانی- ارزیابی عملکرد و ...