بلاگ

آخرین خبر ها و آپدیت ها

تفاوت و استفاده از این ویژگی های مطرح شده

partialSubmit
partialTriggers
immediate
autoSubmit

مورد اول برای زمانی است که شنا نی خواهید بخشی از صفحه برای سرور ارسال شود و از ارسال تمام صفحه جلوگیری کنید دقیقا کار AJAX
مورد دوم برای زمانی است که شما می خواهید یک کامپوننت بعد از تغییر یک کامپوننت دیگر خود را refresh کند در این حالت id کامپوننت هدف را برای partialTriggers کامپوننت مقصد تعیین می کنید
مورد سوم برای حالتیست که شما در صفحه تان مثلا یک input text دارید و مقدار آن نیز اجباری می باشد ولی می خواهید بدون پر کردن با زدن یک دکمه مثلا به صفحه دیگری بروید ولی فیلد اجباری این اجازه نمی دهد true کردن immediate دکمه این امکان را به شما می دهد که بدون پر کردن به صفحه بعدی بروید
مورد چهارم برای این منظور است که شما به محض وارد کردن اطلاعات مثلا یک inputtext انها برای سرور ارسال شود بدون اینکه نیازی به زدن دکمه تایید باشد.

royal visionتفاوت و استفاده از این ویژگی های مطرح شده
Share this post

نظر خود را وارد کنید:

Related Posts