نمونه صفحه 7

سیستمی5 1 - نمونه صفحه 7

Features

  • فولاد هرمزگان
  • پروژه ها
Share

Related Work

نمونه صفحه 2

نمونه صفحه 2

سامانه جامع فولاد هرمزگان مبتنی بر تکنولوژی اوراکل، از دی ماه سال 1396 تا بهمن ماه 1397 توسط تیم رویال ویژن درمشهد پیاده سازی گردید.