نمونه صفحه 5

99 1 e1562584031119 - نمونه صفحه 5

Features

  • قطار شهری
  • پروژه ها
Share

Related Work

نمونه صفحه 3

نمونه صفحه 3

• فرآیندهای سازمان شامل 32 فرآیند: امور ایستگاه‌ها- مرکز فرمان- واحد کنترل فنی- سیر و حرکت- منابع انسانی- ارزیابی عملکرد و ...

نمونه صفحه 6

نمونه صفحه 6

• فرآیندهای سازمان شامل 32 فرآیند: امور ایستگاه‌ها- مرکز فرمان- واحد کنترل فنی- سیر و حرکت- منابع انسانی- ارزیابی عملکرد و ...