نمونه صفحه 6

gha1 - نمونه صفحه 6

• فرآیندهای سازمان شامل 32 فرآیند: امور ایستگاه‌ها- مرکز فرمان- واحد کنترل فنی- سیر و حرکت- منابع انسانی- ارزیابی عملکرد و …

Features

  • قطار شهری
  • پروژه ها
Share

Related Work

نمونه صفحه 1

نمونه صفحه 1

پیاده سازی سیستم جامع فرآیندی عملیات و ایمنی قطارشهری مبتنی بر تکنولوژی اوراکل، از اواخر سال 1393 توسط تیم رویال ویژن درمشهد آغاز شد.

نمونه صفحه 2

نمونه صفحه 2

• فرآیندهای سازمان شامل 32 فرآیند: امور ایستگاه‌ها- مرکز فرمان- واحد کنترل فنی- سیر و حرکت- منابع انسانی- ارزیابی عملکرد و...