ORACLE BPA SUITE

3 2 1024x566 - ORACLE BPA SUITE

ORACLE BUSINESS PROCESS ANALYSIS SUITE ابزاری است جهت مستند نمودن و مدل نمودن فرآیند های سازمان و امکانات زیر را فراهم میاورد

 • امکان فهمیدن و مستند کردن فرآیند های سازمان
 • امکان تغییر دیاگرام های مربوط به فرآیند ها به صورت دینامیک
 • امکان بررسی و آنالیز بر روی فرآیند ها
 • امکان اجرای شبیهه سازی فرآیند و تشخیص گلوگاه ها در فرآیند ها
 • فراهم نمودن امکان توسعه سریع
 • امکان ایجاد محیط تعاملی بین افراد مختلف درگیر در فرآیند
 • کاهش فاصله بین IT و BUSINESS
2 2 - ORACLE BPA SUITE

به طور کلی BPA SUITE از اجزای زیر تشکیل شده است:

4 1 - ORACLE BPA SUITE
6 - ORACLE BPA SUITE

توضیحات تکمیلی

شبیه سازی و بهبود فرآیند تشخیص نقاط ضعف و گلوگاه ها، تعیین زمان اجرای فرآیند،مقایسه راهکار های مختلف و انتخاب بهترین ،بررسی تاثیر تغییر در سازمان بر روی فرآیند

لیست خدمات

 • آموزش استفاده از ORACLE BPA با متریال استاندارد شرکت اوراکل
 •  (ORACLE UNIVERSITY) 
 • مشاوره و راه اندازی 
 • شناسایی فرآیند های سازمان شما و مستند سازی اجرایی نمودن آن

اجزای BPA SUITE

 • BUSINESS PROCESS ARCHITECT ابزار کلی برای مدلسازی و شبیه سازی فرآیند
 • BUSINESS PORCESS SERVER ابزرای برای نگهداری و مدیریت دسترسی به مدل ها و مستندات مربوطه 
 • BUSINESS PROCESS PUBLISHER ابزاری برای اشتراک گذاری و بازنگری مدل های طراحی گردیده 
 • SOA EXTENTION برای اجرایی نمودن فرآیند های مدل گردیده
5 1 - ORACLE BPA SUITE
1 2 - ORACLE BPA SUITE
royal visionORACLE BPA SUITE