ORACLE BAM

BUSINESS ACTIVITY MONITORING

1 3 1024x332 - ORACLE BUSINESS ACTIVITY MONITORING

گزارش و داشبودرایجاد گردیده در BAM با گزارشات تولید شده BI متفاوت است از آنجا که BAM اطلاعات در خصوص وضعیت جاری را تهیه میکند ولی BI در خصوص اتفاقات گذشته گزارش میدهد و همچنین گزارشتات تولید شده توسط کاوش داده (DATA MINNIMG)  نیز گزارشاتی است که اطلاعاتی از آینده و پیش بینی کارایی در آینده (CORPORATE PERFONMANCE MANAGMENT) را تولید می کند.

داشبود ایجاد گردیده با BAM به صورت آنلاین بوده و خودش را برای نمایش اطلاعات جدید تطبیق می دهد و نیاز به بارگذاری مجدد مرورگر جهت نمایش اطلاعات نیست و همواره آخرین اطلاعات را به طور اتوماتیک نمابش می دهد.

ساخت گزارش ، داشبود و آلارم در BAM به صورت آنلاین و توسط مرورگر IE صورت می پذیرد و بصورت آنلاین می باشد.

3 3 1024x536 - ORACLE BUSINESS ACTIVITY MONITORING

در حقیقت BUSINES ACTIVITY MONITORING به منظور مونیتور کردن فرآند هایی است که در سازمان توسط BPEL یا BPMN تعریف گردیده است و این چارچوب قابلیت ایجاد داشبورد مدیریتی از وضعیت فعلی فرآیند ها و همچنین ایجاد آلارم های مختلف بر اساس وضعیت جاری فرآیند ها را فراهم می کند.

2 3 - ORACLE BUSINESS ACTIVITY MONITORING

کاربران BAM

کاربران استفاده از BAM معمولا مدیران شرکت ها می باشند که به کمک این گزارشات و داشبورد های آنلاین می توانند کمترین زمان اطلاعات کامل از وضعیت فرآیند های جاری سازمان را بدست آورند.

لیست خدمات

  • آموزش 
  • نصب و راه اندازی
  • بهبود وضعیت سرور BAM 
  • بهبود وضعیت سرور (PEFORMANCE TUNING)
  • فروش مجوز لازم
  • یکپارچگی با سایر نرم افزار ها مانند BPM SUITE
royal visionORACLE BUSINESS ACTIVITY MONITORING