OSB

ORACLE SEVICE BUS

وجود OSB در حقیقت مشکل شرکت های بزرگ را در خصوص کند بودن در مقابل تغییرات، عدم قابلیت گسترش یافتن و بهبود کارایی، کند بودن در خصوص ایجاد سرویس های جدید و همچنین مشکل پیچیده بودن ارتباط بین سرویس های موجود را حل میکند.یک سیستم ENTERPRISE ممکن است بعد از مدتی به شکل زیر تبدیل گردد.

1 4 - OSB(SERVICE BUS)

به کمک OSB تعامل بین برنامه ها، زیر ساخت و سرویس به شکل زیر تغییر میابد.

2 4 1024x570 - OSB(SERVICE BUS)
3 4 1024x374 - OSB(SERVICE BUS)

در حقیقت نقش OSB تبدیل یک معماری پیچیده و تو در تو به یک معماری ساده و سریع در قبال تغییرات میباشد.

نحوه عملکرد OSB با ایجاد یک لایه ارتباط بین سرویس و برنامه ها می باشد و حاصل آن سرعت تغییر، بهبود کارایی و توان پاسخ دهی، سرعت در تولید سرویس؛ کامل و استاندارد بودن محیط اجرای سرویس ها میباشد

ارتباط OSB و SOA با سایر تکلونوژی ها

در حقیقت OSB بین منابع اطلاعاتی سازمان و (BPEL,RULE,HUMAN TASK,BPM) قرار میگیرد و یک لایه سرویس مجازی روی آنها ایجاد مینماید.

4 3 1024x573 - OSB(SERVICE BUS)

CORE FUNCTIONALITY

ساخت سرویس های جدید از سرویس های موجود

E 1024x367 - OSB(SERVICE BUS)

پشتیبانی از پروتکل های مختلف و تغییر پروتکل بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده

Q - OSB(SERVICE BUS)

مخفی نمودن محل و آدرس واقعی سرویس

W 1 - OSB(SERVICE BUS)

برقراری load balancing برای سرویس ها

S - OSB(SERVICE BUS)

تکمیل سرویس های موجود و اضافه کردن اطلاعات بیشتر به آن

A 1024x474 - OSB(SERVICE BUS)

تبدیل پیغام از یک فرمت به فرمت دیگر

R 1024x384 - OSB(SERVICE BUS)

لیست خدمات

  • مشاوره و راه اندازی OSB 
  • آموزش OSB بر اساس متریال های آموزشی اوارکل (ORACLE UNIVERSITY)
royal visionOSB(SERVICE BUS)